Eikeli og Eiksmarka skolekorps

Vil du bli med og spille med oss?

Velkommen til nettsiden til Eikeli og Eiksmarka skolekorps

Eikeli og Eiksmarka skolekorps har musikanter fra 3. klasse til 3. videregående, gutter og jenter som alle sogner til Eikeli og Eiksmarka skoler. De tre korpsene - aspirantkorpset, juniorkorpset og hovedkorpset - øver vekselvis på Eikeli og Eiksmarka.

Aktuelt

Følg oss på FB

Samspill

Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode.

Mestring

Barnet lærer å spille et instrument, utvikler seg hele tiden og opplever mestring.

Fellesskap

Barna er gode med hverandre, og skaper vennskap for livet på øving, turer, kurs, seminarer.

Alle er med

Hvert barn starter på sitt nivå og alle er likeverdige.

Trygghet

Gi barnet en trygg oppvekst og en hobby for livet.

Hvilket instrument liker du?

Bli med og spill med oss
Har du lyst til å spille med oss?
Søk
Driftes av Styreportalen AS