Formål, visjon og verdier

Formål

Eikeli og Eiksmarka skolekorps har som formål: å vekke interessen for og gleden ved musikk å fremme fellesskapsfølelse, sunne interesser og musikalske ferdigheter å være en attraktiv fritidsinteresse for alle barn og unge å ivareta korpsets interesser i det lokale musikk og kulturliv

Vår hovedstrategi

Korpset skal være en tilgjengelig og attraktiv fritidsaktivitet for barn og ungdom som gir musikalsk utvikling og spilleglede i et trygt miljø.

Vår visjon

Gi varige musikalske opplevelser og venner for livet

Våre verdier

Spilleglede - Mestring - Fellesskap - Trygghet

Spilleglede

Det skal være gøy å spille i vårt korps. Vi skal ha fokus på positive opplevelser gjennom forutsigbare musikalske og sosiale aktiviteter

Mestering

Mestring kan oppleves i øvingsrommet og andre arenaer der korpset er samlet og er et viktig grunnlag for musikalsk utvikling. Mestring gir glede og inspirasjon til at alle gjør sitt beste ut fra egne forutsetninger.

Felleskap

Fellesskap for oss betyr inkludering, medbestemmelse og samhold. Alle skal kunne være seg selv i vårt korps og det skal være plass til alle som ønsker å delta.

Trygghet

Alle skal føle seg trygge og bli godt kjent på tvers av aldersgrupper. Trygghet er grunnleggende for å kunne lære og trives. Alle skal hjelpe og ta vare på hverandre.
Søk
Driftes av Styreportalen AS