Historie

Vår historie

Korpset ble formelt stiftet 2014, etter en sammenslåing av Eikeli skolekorps og Eiksmarka skolekorps. 
Eiksmarka skolekorps ble stiftet i 1952, midt under «byggeboomen» på Eiksmarka. Den nye Eiksmarka skole ble først innviet året etter. Eikeli skolekorps ble stiftet på nyåret 1963 . Eikeli barneskole var blitt innviet året i forveien, og på foreldremøte i oktober 1962 ble det besluttet å starte skolekorps. Korpsene eksisterte side om side i mange år men innledet et samarbeid fra midten av 90-tallet. Samarbeidet ble i løpet av de neste 20 årene tettere og tettere til de to korpsene i praksis fungerte som ett skolekorps. Fellesnavnet som ble brukt var Eikeli og Eiksmarka skolekorps. I årenes løp var det mange tanker om offisiell sammenslåing, og i 2013 ble det satt ned en komité med mandat til å utrede dette. Komitéen anbefalte sammenslåing, og på felles årsmøte den 7. april 2014 ble korpsene formelt slått sammen til ett korps: Eikeli og Eiksmarka skolekorps.
Søk
Driftes av Styreportalen AS