Kostnader

Kontigent 2022/2023 pr. halvår : kr. 3300,-

  • Leie av instrument
  • Uniform
  • Individuell undervisning
  • Felles undervisning

Annet


I forbindelse med reiser og arrangementer så kan det dukke opp egenandeler, som holdes så lave som mulig.

Dugnad


Det går nok en del rykter om hvor mye jobb det er å være foreldre til korpsmedlemmer. Realiteten er at det er ganske begrenset hvor mye foreldrene må bidra. Kort fortalt dreier det seg om loppemarkedene. Det er et om våren og et om høsten. Man deltar på henting og rigging tre kvelder i uken før markedet og man jobber på loppemarkedet lørdag og søndag (helst begge foreldrene). Vi er mange som jobber på loppemarkedene, faktisk over 100 personer! Det er veldig sosialt og svært så hyggelig!
Se denne presentasjonen for mer utfyllende informasjon om loppemarkedet fra dag til dag (PDF)

Det var det! Til gjengjeld får man med seg fine konserter og opptredener.
Søk
Driftes av Styreportalen AS