Øvinger

I skoleåret 2023/2024 øver vi på Eikeli skole

Aspiranter

Det første året i korpset er man aspirant.
Individuell øving, 25min, 1 gang pr. uke, .
Fellesøving med aspirantgruppa, mandager kl. 17:00 - 17:45

Juniorer

År 2 og 3 i korpset er man juniorer.
Individuell øving, 25min, 1 gang pr. uke.
Fellesøving med juniorgruppa, mandager kl. 18:00 - 19:30

Hovedkorpset

Individuell øving, 25min, 1 gang pr. uke.
Fellesøving med juniorgruppa, mandager kl. 18:00 - 20:15

Ekstraordinære øvinger

Ekstra øvinger blir avholdt i forbindelse med arrangementer som f.eks.  17. mai, seminarer og konserter.

Søk
Driftes av Styreportalen AS