Permisjon

Regler for permisjon fra korpset

Vi har forståelse for at det i perioder kan være mange aktiviteter for barna og at man får vanskeligheter med prioritering når tidspunktene krasjer med hverandre. Vi ønsker ikke at musikanter som egentlig ønsker å fortsette å spille skal forsvinne helt fra korpset og har derfor ved noen anledninger gitt mulighet for permisjon.

Disse reglene med vedtatt på styremøte 5/9-2013.

Permisjon fra korpsets felles musikalske aktiviteter kan innvilges for minimum 1 og maksimum 2 semestre (halvår). Intensjonen med permisjonen må være at man ønsker å komme tilbake til korpset, etter å ha gjort andre prioriteringer for en kort periode. Søknad med begrunnelse stilles skriftlig til korpsets styre ved styreleder.

Fra musikant og foreldrde kreves:
  • Musikanten må fortsette med individuell undervisning
  • Gjeldende kontingent  for semesteret betales.
  • Deltagelse på dugnader/ loppemarkeder er obligatorisk
Til gjengjeld får musikanten:
  • Medlemskap i NMF inklusive forsikringer
  • Låne instrument til den individuelle undervisningen
  • Musikantens plass i kulturskolen (for de det gjelder) beholdes
  • Mulighet til å komme tilbake til samme plass i korpset
Søk
Driftes av Styreportalen AS