Uniformsreglement

Uniformsreglemnt

vedtatt av styret januar 2018

Uniformseffekter


Hovedkorps og juniorkorps
 • Jakke, bukse, slips (deles ut av uniformsforvalter)
 • Medaljeskjold (deles ut av uniformsforvalter).
 • Hvit skjorte med snipp (må skaffes selv)
 • Mørke sokker og mørke eller sorte sko (må skaffes selv) 
 • Skjørt, for jenter i hovedkorpset som har valgt det (deles ut av uniformsforvalter). Til skjørtet skal det brukes mørke strømper (må skaffes selv).
 • Tamburmajor har egen uniform.
 • Regntøy deles ut ved behov
 • T-skjorte til bruk på tur og evt andre uformelle arrangementer
Aspirantkorps
 • Korpsgenser med rund hals og logo, og rød sløyfe (deles ut av uniformsforvalter)
 • Hvit skjorte med snipp (må skaffe selv)
 • Mørk bukse (må skaffes selv)
 • Mørke sokker og mørke eller sorte sko (må skaffes selv)
 • Hvit skjørt til jentene ved drill (deles ut av uniformsforvalter) og lyse strømper (må skaffes selv)
 • Regntøy deles ut ved behov
 • Hettegenser og t-skjorter til tur og andre uformelle arrangementer

Tildeling, bytte og innlevering av uniformseffekter


Tildeling
 • Uniformsforvalter sørger for tildeling av uniformer til nye juniorer før høstkonsert, evt tidligere om det er aktuelt i forbindelse med arrangementer.
 • Uniformsforvalter sørger for tildeling av uniformer til aspiranter før 17. mai og korpstur, evt tidligere om det er aktuelt i forbindelse med arrangementer
Bytte
 • Uniformsforvalter sørger for ”byttedager” før arrangementer. Ved akutt behov for bytte av effekter, kontakt uniformsforvalter direkte.
Innlevering
Ved bytte eller dersom man skal slutte i korpset, skal uniformseffekter leveres uniformsforvalter så snart som mulig. Alle uniformseffekter som leveres inn skal være rengjort eller renset:

 • Uniformsjakken må renses. 
 • Medaljeskjold vaskes ved behov. Skjoldet har samme størrelse som jakken og må leveres sammen med jakken.
 • Buksene og skjørtet kan vaskes på finvask og presses på lav varme, evt renses.
 • Stjerner, medaljer o.l., fjernes før rensing.
 • Slips må vaskes ved behov.
 • Uniformsgenserne og t-skjorte vaskes etter anvisning 

Bruk av uniform

 • Alle korpsmedlemmene skal være likt uniformert. Korpslederen koordinerer.
 • Uniform med skjorte og slips brukes på 17. mai, konkurranse, konserter og ved andre formelle arrangementer.
 • Jakken brukes uten medaljeskjoldet ved konsert. Korpsleder koordinerer
 • T-skjorter eller annet antrekk kan brukes ved turer og uformelle arrangementer, dersom det er gitt beskjed om det fra korpsleder.
Stjerner og medaljer
 • Det deles ut stjerner for hvert år i korpset. Disse settes på klaffene på jakken. Første stjerne på venstre side, neste på høyre side, tredje på venstre side osv.
 • Det deles også ut 3-, 5-, 7- og 10-års medaljer. Medaljene festes på medaljeskjoldet og ikke på jakken.
 • Styret bestemmer tidspunkt for utdeling av stjerner og medaljer på slutten av korpsåret

Skader eller tap av uniform

 • Uniformen og øvrige korpseffekter, inkludert genser og t-skjorter, er korpsets eiendeler og brukes og behandles deretter.
 • Ved uhell som fører til skade av uniformseffekter i forbindelse med vanlig bruk i korpssammenheng, erstatter korpset nye effekter. Korpset dekker ikke skader som kan dekkes av musikanten/foreldres forsikringer, for eksempel reiseforsikring. Dette må sjekkes ut før skaden meldes til styret. Evt egenandel kan dekkes av korpset etter avtale med styret.
 • Ved skader som følge av misbruk eller bruk ut over korpsets anvisning (for eksempel private arrangementer), må musikanter/foreldre selv erstatte korpseffekten. Styret avgjør i enkelttilfeller om ødelagt korpseffekt må erstattes av musikanten/forelder.
 • Ved tap av utdelt uniformseffekt, må musikanten/forelder erstatte denne.
Søk
Driftes av Styreportalen AS