Vedlikehold av instrumenter

Vedlikehold av klarinetter


Klarinetten er et ømfintlig instrument som krever nøye stell og vedlikehold for at utøveren skal kunne yte sitt beste. Man vil også bli spart for unødige utlegg til reparasjoner ved å følge noen enkle regler.Klarinetter produseres i trevirke (Grenadillatre) eller plast, men reglene for riktig behandling er stort sett de samme.

Vi tar utgangspunkt i et nytt instrument. Klarinettens deler settes sammen ved korkbelagte tapper. Disse må settes inn med korkfett, f.eks. Conn, før vi setter delene sammen.
I den første tiden må vi smøre ofte, gjerne hver gang instrumentet blir satt sammen. Når korkene blir mettet, kan vi la det gå litt lenger tid mellom hver smøring, men det må alltid være slik at instrumentet lett lar seg sette sammen og adskille. Vi bruker fingrene ved smøring.

I de fleste etuier ligger det en kost til innvendig tørring av instrumentet. Langt bedre resultat oppnår man ved å bruke en fille som ikke loer. Denne trekkes gjennom instrumentet ved hjelp av en snor forsynt med et lite lodd. La gjerne fillen være en halv meter lang.

En fast regel: Hver gang instrumentet har vært i bruk skal det tørkes innvendig. Bare luft-tørking er ikke tilstrekkelig. Glem ikke å tørke godt i utforingene til tappene. I skjøtene vil det alltid legge seg mye væte. Av hygieniske grunner tørker vi selvsagt også munn­stykket.

Slitasje på klaviaturet kan reduseres betydelig ved jevnlig bruk av olje. En gang pr måned bør klaviaturet smøres. Klaffene er festet med gjennomgående akslinger, eller spisse skruer, (pivott-skruer). Spiss en fyrstikk, og sett på en dråpe olje ved hver ende av akslingen eller pivottskruen.

Om fjærene på instrumentet ikke er forgylte, kan også disse få en tynn oljehinne for å motvirke rust.

SPESIELT FOR KLARINETTER I TRE.

Grenadillatre er det mest benyttede virke. Materialet minner om ibenholt men er noe fetere. Det har alltid vært delte meninger om hvorvidt man skal smøre treklarinetter eller ikke. Noen kjensgjerninger står imidlertid fast. Velger man ikke å smøre, bør et nytt instrument ikke utsettes for store spenninger. Blir en ny klarinett for våt innvendig, kan trevirket utvides slik at instrumentet sprekker. Spill derfor ikke mer enn 15-20 minutter om gangen for at trevirket gradvis kan venne seg til den tilførte fuktighet. Etterhvert kan spilletiden økes. Tørring etter bruk er selvfølgelig viktig. De aller fleste foretrekker imidlertid å smøre instrumentet innvendig med spesialolje for treblåserinstrumenter.
Ved jevnlig forsiktig smøring begrenser vi den fuktigheten som alltid vil trekke inn i instrumentet, og risikoen for at instrumentet skal sprekke er betydelig redusert. Hvor ofte instrumentet skal smøres avhenger selvfølgelig av hvor mye det brukes. Som en indikator kan vi nevne at når trevirket begynner å anta en gråtone innvendig må smøring foretas.
Til innvendig smøring benyttes en liten kost, en blokkfløytekost er velegnet. Denne fukter vi forsiktig med litt olje. Oppbevarer vi kosten i en plastpose kan det gå år mellom hver gang vi behøver å tilføre kosten olje. Mange instrumenter blir smurt ihjel. Vi får olje på putene, avleiringer i klaffhullene, alt med et sørgelig resultat.
Den innvendige oljefilmen skal kun beskytte instrumentet mot fuktighet, derfor kun noen få dråper olje på kosten.

Det er viktig at de råd som er gitt blir fulgt. Evt. reparasjoner bør utføres ved et verksted som har kvalifiserte fagfolk.

Vedlikehold av messinginstrumenter


De fleste bruksting krever nøye stell om en skal ha glede av dem gjennom lengre tid. Så kostbart som et instrument er bør det være en selvsagt ting at vi er påpasselige på alle måter. Eieren, enten det er et korps eller privatperson - og brukeren vil bli spart for mange unødige plager dersom det daglige stell blir gjennom­ført. For eieren vil dette bety mindre utgifter til reparasjon, og brukeren får øket glede ved at instrumentet fungerer som det skal.
ET NYTT INSTRUMENT levers fra fabrikken i tørr tilstand. d.v.s. at den nødvendige smørning på ventiler og bøyler ikke er tilstede. På et nytt instrument kan det også forekomme at det ligger igjen metall-partikler o.l. fra produksjonen inne i instrumentet. Det er derfor meget viktig at vi gjør instrumentet ordentlig rent før vi tar det i bruk.

Til rengjøring av instrumentet trengs følgende:
Munnstykkebørste, ventilhusbørste, bøylefett, ventilolje, spiral m/børster til bøyler etc.

Ta instrumentet ut av etuiet og skru ventilene av. Ventilene legges i rekkefølge på et stykke krepp-papir. Demonter nå instrumentet, og legg instrumentkroppen og alle bøyler etc. i varmt vann i en balje eller badekar alt etter instrumentets størrelse. Ventilene skal ikke legges i vannet. La instrumentet ligge i vannet minst 15 minutter. Ta dernest spiralen m/børste og bruk denne på “kroppen” og bøylene.

Nå skal delene tørkes innvendig, og da bruker vi et stykke oste­lerret (eller lakenfille) og vikler dette omkring børsten.
Ventilhusene tørkes på samme måte ved hjelp av spesialbørsten for ventilhusene. Skru deretter ventilhusets bunnlokk på plass. Nå skal bøylene smøres med fett. Ta ett rør av gangen og smør jevnt utover. Sett det smurte bøylerøret på sin plass i instrumen­tet og vri bøylen frem og tilbake til bøylen glir lett og lydløst. Det overflødige fett tørker vi av med krepp-papir. Det andre bøylerøret smøres og settes på plass på samme måte. Er det nød­vendig gjentar vi operasjonen, og tørker av før vi legger på nytt fett. Fjæren på vannklaffen smøres med en dråpe olje. Når alle bøyler er smurt og kommet på plass gjenstår det viktigste av alt —VENTILENE!

Ventilene vaskes i varmt vann, og med en myk børste rengjør vi kanalene. Skyll ventilene godt og la dem tørke. Hver ventil smøres med et par dråper ventilolje (Valve-oil). Dersom ventilene ikke virker tilfredsstillende tørker vi av oljen bade på selve ventilen og i ventilhuset, og smører på ny olje. Bruk aldri noe annet enn spesiell ventilolje på ventilene!
Sett munnstykket på plass, og INSTRUMENTET ER KLART TIL BRUK!

Gjør det til en regel å olje ventilene hver dag instrumentet er i bruk. Strålerøret (hvor munnstykket settes inn) må rengjøres ofte med børste, da det her samler seg støv, matrester etc. Munnstykket rengjøres sammen med strålerøret. Gjør instrumen­tet rent minst 1 gang pr måned, og bruk da samme fremgangs­måte som da instrumentet var nytt og kom tørt fra fabrikken. Hvis instrumentet skal være ute av bruk i lengre tid, f.eks. som­merferie, er det ønskelig (og godt for instrumentet) at man gjør instrumentet helt rent. Demonter instrumentet og sett bøylene inn med fett. Hver del (ventiler—bøyler—lokk) pakkes inn i papir hver for seg. Når instrumentet skal taes i bruk tørker man av fet­tet og legger pånytt. Ventilene oljes, og instrumentet er klart til bruk.

Etter bruk må instrumentet alltid tørres av utvendig med en tørr klut. Til å polere instrumentet utvendig finnes spesial preparater, men man må passe på at man får riktig preparat. Bruker man sølvpuss på lakkert instrument vil lakken slites av i løpet av meget kort tid.
Søk
Driftes av Styreportalen AS