Vedtekter og strategiplan


Vedtekter

vedtatt på årsmøte 2. mars 2016
Gjeldende vedtekter finner du i dette dokumentet.

Strategiplan 2023-2025

Korpsets strategiplan er utviklet av styret i Eikeli og Eiksmarka skolekorps i samarbeid med dirigenter og tillitsvalgte. Strategiplanen er et overordnet styringsdokument som definerer organisasjonens prioriteringer i perioden. Planen skal bidra til å sette retning for korpsets drift i tråd med korpsets formål, visjon og verdier.

Søk
Driftes av Styreportalen AS